Regulamin

REGULAMIN

22 KONKURSU PIOSENKI „ WYGRAJ SUKCES”

Patronat:
PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA

Organizatorzy:
TARNOBRZESKI DOM KULTURY
STUDIO „PRO-MEDIA” W TARNOBRZEGU

Cele konkursu:
Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów i instruktorów

Uczestnicy – soliści:
I kategoria – klasy I – III
II kategoria – klasy IV – VI
III kategoria – klasy gimnazjalne
IV kategoria – klasy ponadgimnazjalne – soliści urodzeni w1998 r. i później

Warunki udziału w Konkursie
Wykonanie 2 piosenek w języku polskim:
– obowiązkowej – wybranej z dotychczasowych 22 płyt Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Akompaniament do obowiązkowej piosenki znajduje się na płytach (CD).
– dowolnej – może to być utwór autorski, klasyka polskiej piosenki, itp., lub piosenka z płyt „Wygraj Sukces”

Akompaniament: półplayback nagrany na płytę w standardzie CD-AUDIO, akompaniator, zespół muzyczny do 4 osób lub zespół wokalny do 4 osób. Wyklucza się udział grup baletowych. Oczekujemy nowych interpretacji i opracowań. Zachęcamy do przygotowania nowych opracowań muzycznych piosenki obowiązkowej. Archiwalne płyty (od1 do 21) można zamówić korzystając z sklepu na stronie www.wygrajsukces.com.pl

Zgłoszenie do Konkursu
wyłącznie za pomocą interaktywnego formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. Formularz jest dostępny także na stronach: www.wygrajsukces.com.pl Do uzupełnienia formularza niezbędny jest numer identyfikacyjny płyty wyłącznie z 22 edycji, umieszczony we wkładce 22 płyty (naklejka) lub zawarty w cyfrowej wersji płyty. Po prawidłowym wprowadzeniu numeru i uzupełnieniu formularza, uczestnik otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia formularza i login. Uczestnik musi zachować login, gdyż będzie on niezbędny do sprawdzenia, terminu i miejsca kwalifikacji wstępnych i regionalnych. Zgłoszenia na formularzu należy dokonać od 1 lutego do  17 marca 2017 r. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia. Po 17 marca 2017 r. uzupełnianie formularza, pomimo posiadanego numeru identyfikacyjnego, będzie niemożliwe.

I ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE WSTĘPNE

 1. Informacje o terminie i miejscu kwalifikacji wstępnych znajdziecie na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. od 6 kwietnia 2017 r. wpisując login
  i numer identyfikacyjny płyty.
 2. Kwalifikacje wstępne odbędą się w dniach: 22 – 30 kwietnia 2017 r.  w kilkudziesięciu wybranych ośrodkach kultury na terenie całego kraju.
 3. Soliści w kwalifikacjach wstępnych wykonują 2 piosenki.
 4. Organizator: Tarnobrzeski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o prezentacji 1 piosenki w kwalifikacjach wstępnych, w przypadku dużej liczby uczestników w ośrodku przeprowadzającym kwalifikacje
 5. Komisję artystyczną kwalifikacji wstępnych powołują ich organizatorzy. Organizatorzy kwalifikacji wstępnych ponoszą odpowiedzialność za ich przebieg i organizację.

II ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE REGIONALNE

 1. Laureaci kwalifikacji wstępnych wezmą udział w kwalifikacjach regionalnych w dniach: 18 maja – 2 czerwca 2017 r.
 1. Informacje o terminie i miejscu kwalifikacji regionalnych znajdziecie od 11 maja 2017 r. na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. wpisując login i numer identyfikacyjny płyty.
 2. Soliści w kwalifikacjach regionalnych prezentują 2 piosenki.

III ETAP KONKURSU – FINAŁ

Laureaci kwalifikacji regionalnych wezmą udział w Finale Konkursu w dniach 20 – 22 czerwca 2017 r. Potwierdzają swój udział w Finale do 10 czerwca 2017 r. uzupełniając kartę akredytacyjną na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl.

Do uzupełnienia karty niezbędny będzie numer identyfikacyjny płyty i login.

Organizator dopuszcza możliwość zakwalifikowania uczestnika bezpośrednio do finału z konkursu internetowego.

Szczegóły konkursu na stronie internetowej www. wygrajsukces.com.pl

1.Finał konkursu odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu Kultury w Tarnobrzegu,

20 czerwca 2017 r. (wtorek) – prezentacje konkursowe – soliści w kat. I, II, III

21 czerwca 2017 r. (środa) – prezentacje konkursowe – soliści w kat. III c d., IV (wieczorem ogłoszenie listy laureatów i osób wyróżnionych)

22 czerwca 2017 r. (czwartek) – KONCERT GALOWY

 1. Solista wykonuje 1 piosenkę wskazaną przez komisję artystyczną kwalifikacji regionalnych.

Kryteria oceny i nagrody:

 1. Jury oceniać będzie walory głosowe, dobór repertuaru (repertuar powinien być dostosowany do wieku i możliwości wokalnych solisty, należy zwrócić uwagę na zrozumienie tekstu i świadomą jego interpretację, muzykalność, własną interpretację piosenki, indywidualność artystyczną.
 2. Główną nagrodą 22 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” jest wycieczka do Eurodisneylandu pod Paryżem dla laureata Grand Prix i jego instruktora (realizacja od 1 lipca do 15 sierpnia 2017 r.)
 3. W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 4. Nieodebrane nagrody mogą być wysłane na koszt nagrodzonego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, które należy dokonać do dnia 30 czerwca 2017 r. Po tym terminie nagrody pozostaną do dyspozycji TDK

Przepisy ogólne:

 1. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix poprzednich edycji.
 2. Uczestnicy Finału 22 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, którzy brali udział w Finale 21 edycji nie mogą prezentować repertuaru z kwalifikacji regionalnych 21 edycji.                  
 1. Dopuszcza się możliwość zmiany repertuaru w kwalifikacjach wstępnych i regionalnych. Należy tego dokonać w dniu kwalifikacji bezpośrednio w wyznaczonym dla uczestnika ośrodku przeprowadzającym kwalifikacje.
 2. Uczestnicy kwalifikacji wstępnych i regionalnych nie pokrywają kosztów akredytacji, natomiast pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.
 3. We wszystkich etapach konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).
 4. We wszystkich etapach konkursu uczestnicy winni posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.
 5. Uczestnicy finału 22 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” (solista, opiekun, akompaniator, członkowie zespołu muzycznego, chórku) pokrywają koszty akredytacji w wysokości 50 zł od osoby oraz  koszty noclegów (hotel).  
 6. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych KP „Wygraj Sukces” Tarnobrzeskiego Domu Kultury informacji osobowych zawartych w formularzu.
 7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Szczegółowe informacje:

tdk

Tarnobrzeski Dom Kultury – Dział Ruchu Amatorskiego

ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg (z dopiskiem „Wygraj Sukces”)

tel.15 822-74-97; 822-21-10 w. 24

www.wygrajsukces.com.pl;

www.tdk.tarnobrzeg.pl, e-mail: biuro@wygrajsukces.com.pl

Brak możliwości komentowania