Zgłoszenie do Konkursu od 10 lutego!!!


Zgłoszenie do Konkursu wyłącznie za pomocą interaktywnego formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl który dostępny będzie od 10 lutego. Do uzupełnienia formularza niezbędny jest numer identyfikacyjny płyty wyłącznie z 25 edycji, umieszczony we wkładce 25 płyty (naklejka) lub zawarty w cyfrowej wersji płyty.
Po prawidłowym wprowadzeniu numeru i uzupełnieniu formularza, uczestnik otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia formularza i login. Uczestnik musi zachować login, gdyż będzie on niezbędny do sprawdzenia terminu i miejsca kwalifikacji wstępnych i regionalnych.Zgłoszenia na formularzu należy dokonać do 12 marca 2020 r. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia.
 Po 12 marca 2020 r.
 uzupełnianie formularza, pomimo posiadanego numeru identyfikacyjnego, będzie niemożliwe.

Brak możliwości komentowania.