Wydłużamy termin zgłoszeń do Konkursu do 14 marca!!!(sobota godz.23.59)


Zgłoszenie do Konkursu wyłącznie za pomocą interaktywnego formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl który dostępny będzie od 10 lutego. Do uzupełnienia formularza niezbędny jest numer identyfikacyjny płyty wyłącznie z 25 edycji, umieszczony we wkładce 25 płyty (naklejka) lub zawarty w cyfrowej wersji płyty.
Po prawidłowym wprowadzeniu numeru i uzupełnieniu formularza, uczestnik otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia formularza i login. Uczestnik musi zachować login, gdyż będzie on niezbędny do sprawdzenia terminu i miejsca kwalifikacji wstępnych i regionalnych.Zgłoszenia na formularzu należy dokonać do 14 marca 2020 r. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia.
 Po 14 marca 2020 r.
 uzupełnianie formularza, pomimo posiadanego numeru identyfikacyjnego, będzie niemożliwe.

Brak możliwości komentowania.