Regulamin1

REGULAMIN

21 KONKURSU PIOSENKI „ WYGRAJ SUKCES”

Patronat:
PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA

Organizatorzy:
TARNOBRZESKI DOM KULTURY
STUDIO „PRO-MEDIA” W TARNOBRZEGU

Cele konkursu:
Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów i instruktorów

Uczestnicy – soliści:
I kategoria – klasy I – III
II kategoria – klasy IV – VI
III kategoria – klasy gimnazjalne
IV kategoria – klasy ponadgimnazjalne – soliści urodzeni w1997 r. i powyżej

Warunki udziału w Konkursie
Wykonanie 2 piosenek w języku polskim:
– obowiązkowej – wybranej z dotychczasowych 21 płyt Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Akompaniament do obowiązkowej piosenki znajduje się na płytach (CD).
– dowolnej – może to być utwór autorski, klasyka polskiej piosenki, itp., lub piosenka z płyt „Wygraj Sukces”

Akompaniament: półplayback nagrany na płytę w standardzie CD-AUDIO, akompaniator, zespół muzyczny do 4 osób lub zespół wokalny do 4 osób. Wyklucza się udział grup baletowych. Oczekujemy nowych interpretacji i opracowań. Zachęcamy do przygotowania nowych opracowań muzycznych piosenki obowiązkowej. Archiwalne płyty (od1 do 20) można zamówić korzystając z formularza na stronie www.wygrajsukces.com.pl

Zgłoszenie do Konkursu
wyłącznie za pomocą interaktywnego formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. Formularz jest dostępny także na stronach: www.wygrajsukces.com.pl Do uzupełnienia formularza niezbędny jest numer identyfikacyjny płyty wyłącznie z 21 edycji, umieszczony we wkładce 21 płyty (naklejka) lub zawarty w cyfrowej wersji płyty. Po prawidłowym wprowadzeniu numeru i uzupełnieniu formularza, uczestnik otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia formularza i login. Uczestnik musi zachować login, gdyż będzie on niezbędny do sprawdzenia, terminu i miejsca kwalifikacji wstępnych i regionalnych. Zgłoszenia na formularzu należy dokonać wyłącznie w dniach od 1 lutego do 6 marca 2016 r. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia. Po 6 marca 2016 r. uzupełnianie formularza, pomimo posiadanego numeru identyfikacyjnego, będzie niemożliwe.

I ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE WSTĘPNE

 1. Informacje o terminie i miejscu kwalifikacji wstępnych znajdziecie na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. od 21 marca 2016 r. wpisując login
  i numer identyfikacyjny płyty.
 2. Kwalifikacje wstępne odbędą się w dniach: 1-10 kwietnia 2016 r.                                  (z wyłączeniem 5 kwietnia br.) w kilkudziesięciu wybranych ośrodkach kultury na terenie całego kraju.
 3. Soliści w kwalifikacjach wstępnych wykonują 2 piosenki.
 4. Organizator: Tarnobrzeski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji

o prezentacji 1 piosenki w kwalifikacjach wstępnych, w przypadku dużej liczby uczestników w ośrodku przeprowadzającym kwalifikacje

 1. Komisję artystyczną kwalifikacji wstępnych powołują ich organizatorzy. Organizatorzy kwalifikacji wstępnych ponoszą odpowiedzialność za ich przebieg i organizację.

 

II ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE REGIONALNE

 1. Laureaci kwalifikacji wstępnych wezmą udział w kwalifikacjach regionalnych w dniach:

27 kwietnia – 15 maja 2016 r.

 1. Informacje o terminie i miejscu kwalifikacji regionalnych znajdziecie od 20 kwietnia 2016 r. na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. wpisując login i numer identyfikacyjny płyty.
 2. Soliści w kwalifikacjach regionalnych prezentują 2 piosenki.

III ETAP KONKURSU – FINAŁ

Laureaci kwalifikacji regionalnych wezmą udział w Finale Konkursu w dniach      9-11 czerwca 2016 r. Potwierdzają swój udział w Finale do 21 maja 2016 r. uzupełniając kartę akredytacyjną na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl.

Do uzupełnienia karty niezbędny będzie numer identyfikacyjny płyty i login.

 

Organizator dopuszcza możliwość zakwalifikowania uczestnika bezpośrednio do finału z konkursu internetowego.

Szczegóły konkursu na stronie internetowej www. wygrajsukces.com.pl

 

1.Finał konkursu odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu Kultury w Tarnobrzegu,

 1. J Słowackiego 2

9 czerwca 2016 r. (czwartek) – prezentacje konkursowe – soliści w kat. I, II, III

10 czerwca 2016 r. (piątek) – prezentacje konkursowe – soliści w kat. III c d., IV

11 czerwca 2016 r. (sobota) – KONCERT GALOWY

 1. Solista wykonuje 1 piosenkę wskazaną przez komisję artystyczną kwalifikacji regionalnych.

Kryteria oceny i nagrody:

 1. Jury oceniać będzie walory głosowe, dobór repertuaru (repertuar powinien być dostosowany do wieku i możliwości wokalnych solisty, należy zwrócić uwagę na zrozumienie tekstu i świadomą jego interpretację, muzykalność, własną interpretację piosenki, indywidualność artystyczną.
 2. Główną nagrodą 21 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” jest wycieczka do Eurodisneylandu pod Paryżem dla laureata Grand Prix i jego instruktora (realizacja od 1 lipca do 15 sierpnia 2016 r.)
 3. W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 4. Nieodebrane nagrody mogą być wysłane na koszt nagrodzonego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, które należy dokonać do dnia 30 czerwca 2016 r.

Po tym terminie nagrody pozostaną do dyspozycji TDK

Przepisy ogólne:

 1. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix poprzednich edycji.
 2. Uczestnicy Finału 21 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, którzy brali udział

w Finale 20 edycji nie mogą prezentować repertuaru z kwalifikacji regionalnych 20 edycji.                  

 1. Dopuszcza się możliwość zmiany repertuaru w kwalifikacjach wstępnych i regionalnych. Należy tego dokonać w dniu kwalifikacji bezpośrednio w wyznaczonym dla uczestnika ośrodku przeprowadzającym kwalifikacje.
 2. Uczestnicy kwalifikacji wstępnych i regionalnych nie pokrywają kosztów akredytacji, natomiast pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.
 3. We wszystkich etapach konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).
 4. We wszystkich etapach konkursu uczestnicy winni posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.
 5. Uczestnicy finału 21 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” (solista, opiekun, akompaniator, członkowie zespołu muzycznego, chórku) pokrywają koszty akredytacji w wysokości 50 zł od osoby oraz  koszty noclegów (hotel).  
 6. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych KP „Wygraj Sukces” Tarnobrzeskiego Domu Kultury informacji osobowych zawartych w formularzu.
 7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Szczegółowe informacje:

tdk

Tarnobrzeski Dom Kultury – Dział Ruchu Amatorskiego

 1. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg (z dopiskiem „Wygraj Sukces”)

tel.15 822-74-97; 822-21-10 w. 24

www.wygrajsukces.com.pl; www.tdk.tarnobrzeg.pl, e-mail: biuro@wygrajsukces.com.pl

Brak możliwości komentowania.