Formularz zgłoszeniowy od 1 lutego do 6 marca 2016 r !!!

WS21_okladka512px_jpg

UCZESTNICY 21 EDYCJI KONKURSU PIOSENKI „WYGRAJ SUKCES”
swój udział zgłaszają wyłącznie za pomocą internetu wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zanim przejdziesz do formularza przygotuj dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia. Wypełniając go uważnie czytaj, zastosuj się do wskazówek. Formularz wykrywa tylko niektóre błędy popełnione przy wpisywaniu, więc koniecznie SPRAWDŹ DWA RAZY POPRAWNOŚĆ PODAWANYCH INFORMACJI. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe wskutek błędnie wypełnionego formularza.

Dane niezbędne do uzupełnienia formularza:
– imię i nazwisko uczestnika
– rok urodzenia
– dokładny adres do korespondencji
– numer telefonu
– imię i nazwisko opiekuna
– jeśli pracujesz pod opieką instruktora, nauczyciela w szkole, klubie, domu kultury – pełna nazwa instytucji patronującej
– tytuł utworu obowiązkowego
– pełny tytuł utworu dowolnego
– nazwiska autorów muzyki i tekstu utworu dowolnego oraz czas trwania
– rodzaj akompaniamentu do utworu dowolnego: w przypadku zespołu muzycznego liczącego do 4 osób proszę wymienić instrumenty, w przypadku akompaniatora – jego nazwisko oraz rodzaj instrumentu, jeżeli towarzyszy ci zespół wokalny – liczbę osób
Termin eliminacji oraz szczegółowy regulamin na stronie: www.wygrajsukces.com.pl

Brak możliwości komentowania.