Formularz zgłoszenia

www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl

Zasady udziału i warunki techniczne:

I ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE WSTĘPNE online

 1. Przygotowanie 2 piosenek:

– obowiązkowej wybranej z dotychczasowych 27 płyt Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Akompaniament do obowiązkowej piosenki znajduje się na płytach. Piosenkę można też wykonać z własnym akompaniamentem lub w innej, dowolnej aranżacji.

– dowolnej – wyłącznie w języku polskim, może to być utwór autorski, klasyka polska, piosenka z „Wygraj Sukces” itp.

2. Zgłoszenie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie  www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl w nieprzekraczalnym terminie do  27 kwietnia 2022 r. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia.

Przygotowanie, nagranie utworu obowiązkowego i dołączenie w wyznaczonym polu formularza linku do tego nagrania umieszczonego  w You Tube.

Do uzupełnienia formularza niezbędny jest numer identyfikacyjny płyty wyłącznie z 27 edycji Wygraj Sukces.

3. Każdy solista zobowiązany jest do podania w formularzu prawidłowego tytułu utworu dowolnego, jego autorów tekstu i muzyki. Podanie tytułu utworu i wykonawcy nie jest równoznaczne z podaniem autorów tekstu bądź muzyki.

4. Po prawidłowym wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego, uzupełnieniu formularza i załączeniu linku, uczestnik otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia formularza i login. Uczestnik musi zachować login, gdyż będzie on niezbędny do sprawdzenia terminu i miejsca kwalifikacji regionalnych (na żywo).

5. Solista po dokonaniu zgłoszenia nie może zmienić utworu obowiązkowego.

6. Lista solistów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie wygrajsukces.com.pl

WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRAŃ KONKURSOWYCH:

1. Film powinien być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: kamera, telefon, tablet.

2. Film musi być nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia w układzie poziomym bez montażu audio-video. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja za pomocą post-produkcji. Nagranie wyłącznie LIVE; (audio może być realizowane z wewnętrznego mikrofonu lub z mixera).

3. Prezentowana piosenka obowiązkowa musi mieć dobrze słyszalny wokal a także podkład lub akompaniament własny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy solistę, którego film z powodów technicz nych (tj. uszkodzony plik, słabo słyszalny wokal) uniemożliwi komisji artystycznej ocenę.

5. Film konkursowy należy umieścić w serwisie Yuo Tube; jako „niepubliczny” bądź „publiczny”

6. Z uwagi na politykę portalu You Tube w Polsce, użytkownik serwisu  musi mieć powyżej16 lat. W sytuacji, gdy uczestnik konkursu ma 16 lat i poniżej do publikacji materiału jest zobowiązany opiekun prawny uczestnika konkursu.

7. Użytkownik serwisu YouTube lub jego opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za opcje dostępu do materiału konkursowego – opcja „publiczny”- ogólnodostępny – opcja „niepubliczny” – dostępny jedynie dla posiadaczy linku.

8. Opis filmu umieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko solisty, kategorie wiekową, tytuł wykonywanego utworu i dopisek „Wygraj Sukces 2022”. Nie będą podlegać ocenie nagrania nie zawierające w opisie powyższych danych.

9. Umieszczony link w formularzu zgłoszeniowym musi być aktywny do zakończenia finału.

Brak możliwości komentowania.