I ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE WSTĘPNE

  1. Informacje o terminie i miejscu kwalifikacji wstępnych znajdziecie na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl od 11 kwietnia 2018 r. wpisując login i numer identyfikacyjny płyty.
  2. Kwalifikacje wstępne odbędą się w dniach: 21 – 30 kwietnia 2018 r.  w kilkudziesięciu wybranych ośrodkach kultury na terenie całego kraju.
  3. Soliści w kwalifikacjach wstępnych wykonują 2 piosenki.(wyjątek stanowią kwalifikacje gdzie liczba uczestników przekracza 50 wokalistów, decyzję o wyborze piosenki podejmuje solista)
  4. Organizator: Tarnobrzeski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o prezentacji 1 piosenki w kwalifikacjach wstępnych w przypadku dużej liczby uczestników w ośrodku przeprowadzającym kwalifikacje
  5. Komisję artystyczną kwalifikacji wstępnych powołują ich organizatorzy. Organizatorzy kwalifikacji wstępnych ponoszą odpowiedzialność za ich przebieg i organizację.

Brak możliwości komentowania.