Przypominamy:)

Zgłoszenie do Konkursu
wyłącznie za pomocą interaktywnego formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. Formularz jest dostępny także na stronach: www.wygrajsukces.com.pl Do uzupełnienia formularza niezbędny jest numer identyfikacyjny płyty wyłącznie z 22 edycji, umieszczony we wkładce 22 płyty (naklejka) lub zawarty w cyfrowej wersji płyty. Po prawidłowym wprowadzeniu numeru i uzupełnieniu formularza, uczestnik otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia formularza i login. Uczestnik musi zachować login, gdyż będzie on niezbędny do sprawdzenia, terminu i miejsca kwalifikacji wstępnych i regionalnych. Zgłoszenia na formularzu należy dokonać od 1 lutego do  17 marca 2017 r. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia. Po 17 marca 2017 r. uzupełnianie formularza, pomimo posiadanego numeru identyfikacyjnego, będzie niemożliwe.

Brak możliwości komentowania